Izabrani doktor za zene


Izabrani doktor za zene sprovodi preventivne programe:
 • preventivni pregledi u skladu sa programom zdravstvene zaštite Republickog fonda za zdravstveno osiguranje,
 • promociju zdravih stilova života,
 • ucestvuje u emisijama u javnim medijima, na javnim tribinama,
 • sprovodi prevenciju hronicih nezaraznih bolesti iz domena svoga rada,
 • prevenciju karcinoma genitalnih organa,
 • sprovodi konkretne mjere na prevenciji odredenih oboljenja.
Kurativni rad podrazumijeva dijagnostiku, liječenje i ublažavanje bola.

 • dijagnostika podrazumijeva dobru anamnezu kompletan klinicki pregled racionalno koricenje dijagnostickih pretraga npr: laboratorija, ultrazvuk, racionalno koricenje konsultativnih pregleda specijaliste i subspecijaliste,
 • lijecenje podrazumijeva racionalnu upotrebu lijekova u skladu sa najnovijim medicinskim znanjem i usvojenim vodicima, izvodenje zahvata iz oblasti male hirurgije u skladu sa dostupnom opremom i znanjem,
 • ublaavanje bola podrazumjeva rjeavanje bolnih stanja,
 • evidentira sve vrste usluga koje su opisane i oznacene iframa u Programu zdravstvene zatite.
Izabrani doktor vrši javna ovlašćenja. Osim slanja zakonom propisanih izvještaja (prema Institutu za zdravlje)jedino izabrani doktor ima pravo da:
 • propisuje lijekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • vrši upućivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na liječenje uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava osiguranika, a to znači da osiguranik može ostvariti svoja prava iz osnovnog osiguranja (na ovjerenu zdravstvenu knjižicu) na teret Fonda za zdravstveno osiguranje samo uz uputnicu svog izabranog doktora,
 • vrši upućivanje svojih pacijenata u centre i jedinice za podršku doma zdravlja,
 • izdaje putne naloga u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite,
 • vodi i čuva medicinsku dokumentaciju,
 • i druga ovlašćenja propisana zakonskim propisima.
Izabrani doktor treba da:
 • razumije planiranje,
 • razumije sistem plaćanja i vođenja dokumentacije,
 • ima osnovna saznanja o vođenju knjigovodstva,
 • poznaje rad na računaru (ECDL certifikat), a naročito aplikacija u kojima rade,
 • zna osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija (upotrebom interneta),
 • uvede sistem zakazivanja pacijenata.
Medicinska sestra - tehničar u timu izabranog doktora za zene