Kalendar zdravlja

JANUAR:

21.-28. 01. Nedelja borbe protiv karcinoma grlića materice

31.01. Nacionalni dan borbe protiv pušenja

FEBRUAR:
4.02. Svjetski dan borbe protiv raka
MART:

Nacionalni mjesec borbe protiv raka

8.03. Dan ženskih prava

22.03.Svjetski dan voda

24.03.Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

APRIL:

7.04. Svjetski dan zdravlja

20.04.Međunarodni dan zaštite od buke

28.04. Svjetski dan bezbednosti na radu

TREĆA NEDELJA - Evropska nedelja imunizacije

MAJ:

10.05. Međunarodni dan fizičke aktivnosti KRETANJEM DO ZDRAVLJA

12.05. Međunarodni dan sestrinstva

15.05. Međunarodni dan porodice

20.05. Dan zdravih gradova

31.05. Svjetski dan bez duvanskog dima

TREĆA NEDELJA - Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba

JUN:

5.06. Svjetski dan čovjekove okoline

26.06. Međunarodni dan potiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

JUL:
11.07. Svjetski dan stanovništva
AVGUST:

Prva nedelja Svetska nedelja dojenja

12.08. Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR:

10.09. Svjetski dan prevencije samoubistva

11.09.Svjetski dan prve pomoći

Nedelja u trećoj nedelji mjeseca Svjetski dan srca

Cetrdeseta nedelja u godini (kraj septembra-početak oktobra)Nacionalna nedelja promocije dojenja

OKTOBAR:

Nacionalni mjesec pravilne ishrane

1.10. Međunarodni dan starih

10.10. Svjetski dan mentalnog zdravlja

16.10. Svjetski dan hrane

17.10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

NOVEMBAR:

Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti

14.11. Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti

15.11. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća

20.11. Međunarodni dan djeteta

DECEMBAR:

1.12. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

3.12. Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama.