Kontakt

       **Direktor JZU Dom zdravlja Pljevlja: dr. Branka Stanković;
                 fiksni telefon: 052 311 026
                 mobilni telefon: 067 528 502
                 mail: domzdravljapv@t-com.me

       **Zaštitnik prava pacijenata: Biljana Šestović dipl.pravnik
                 mobilni telefon: 067 122 994
                 mail: biljanasestovic@gmail.com

       **Pravna služba: Biljana Šestović dipl.pravnik
                 fiksni telefon:052 311 942
                 mobilni telefon:067 122 994
                 mail: pravnisektorpv@gmail.com

       **Finansijsko ekonomski sektor: Rajkica Kljajević
                 fiksni telefon:052 321 193
                 mobilni telefon: 069 092 504 i 067 448 990
                 mail: rajkicapv@t-com.me

       **Glavna sestra JZU Dom zdravlja Pljevlja: Svetlana Terzić;
                 mobilni telefon: 067 097 114